Improvised Heart: .."อับอายดีนัก"..

improvisedheart:

เวลาจะคบใครสักคน ขอให้มีความจริงใจและชัดเจนกับเขาให้มากๆ ว่าจะคบกันในแบบไหน

เวลาคบกัน อย่าได้มีความรู้สึกอายเมื่อได้คบกัน ไม่ว่าจะเป็น กระดากอาย เขินอาย
หรือ “อับอายขายหน้า” ที่จะต้องให้คนอื่นรู้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เพราะไม่ว่าจะเป็น “ความอาย” ในรูปแบบไหน…


2 notes
  1. kwamsook reblogged this from improvisedheart
  2. improvisedheart posted this
credit