"พรสวรรค์ที่แท้จริงคือหัวใจเรา"

- tattoo colour

1 note
  1. kwamsook posted this
credit