"ตัณหาเป็นเป็นเหมือนผื่นในใจ ยิ่งเกายิ่งลุกลาม."1 note
  1. kwamsook posted this
credit