"ให้ของเทียบไม่ได้กับให้ใจ"



2 notes
  1. kwamsook posted this
credit