ศิลปะมีความสำคัญต่อโลกใบนี้อย่างไร?

nagojora:

"ศิลปะไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับโลกใบนี้หรอกครับ แต่มันทำให้โลกใบนี้มีทั้งคุณค่า และมูลค่า ถ้าโลกนี้ไม่มีศิลประก็เหมือนก้อนดินที่ลอยคว้างภายในจักรวาล ไม่มีค่า และไม่สร้างสรรค์อะไร" - ถวัลย์ ดัชนี

What we like to think of ourselves and what we really are rarely have much in common…

Stephen King, The Drawing of the Three (via feellng)